Wat is de Italiaanse wetgeving voor elektrische steps? Kun je ze daar gemakkelijk gebruiken tegenwoordig?

Mogen elektrische steps al op de weg rijden in Italie? Er is in dit opzicht sprake van een zekere verwarring en versnippering: het is van belang rekening te houden met de weinige verwijzingen binnen de wetgeving zelf, die hopelijk in de niet al te verre toekomst zal evolueren en zal voorzien in een alomvattende ad hoc-regeling voor deze alternatieve vervoermiddelen.

Hier gaat het om het gebruik van alternatieve vervoermiddelen zoals een elektrische step.

Laten we het onderwerp in kwestie behandelen door te beginnen met de term “voertuigen”, gedefinieerd door’artikel 46 van de Wegcode als “alle machines van welke aard dan ook, die door de mens op de weg worden voortbewogen. Zij vallen niet onder de definitie van een voertuig:

a) machines die bestemd zijn om door kinderen te worden gebruikt en waarvan de kenmerken de in de verordening vastgestelde grenzen niet overschrijden;

b) machines voor het gebruik door invaliden, die volgens de geldende communautaire bepalingen tot de medische hulpmiddelen worden gerekend, ook indien zij door een motor worden aangedreven.

Bij art.190 paragraaf 8, de Wegcode definieert elektrische scooters als rijversnellers, een definitie die in het rechtssysteem geen plaats heeft. Met andere woorden, de elektrische scooter is, ondanks het feit dat hij is uitgerust met een elektromotor, niet aangemerkt als voertuig, of, juister gezegd, valt niet onder de regelgeving inzake motorvoertuigen. Dit betekent dat hij alleen mag worden gebruikt op speciaal daarvoor bestemde plaatsen, en in gebieden die eigendom zijn van de eigenaar van de elektrische scooter zelf. De Wegcode bepaalt immers dat &ldquo>het gebruik van planken, skates of andere loopversnellers verboden is op de rijbaan van de wegen, en dat &ldquo>op de voor voetgangers gereserveerde plaatsen het verboden is planken, skates of andere loopversnellers te gebruiken die voor andere gebruikers gevaarlijke situaties kunnen doen ontstaan.

Wat is de snelheid van een elektrische step in Italie?

Een andere kwestie is die van de wetgeving: in dit verband moet als de elektrische scooter een snelheid van 6 km/h overschrijdt, hij worden beschouwd als een bromfiets en, als zodanig, onderworpen zijn aan alle relevante controles. Bijgevolg bestaat de verplichting van de homologatieprocedure (Ministerieel Besluit nr. 277 van 2 mei 2001), en is het verkeer toegestaan in afhankelijkheid van de eisen die zijn vastgesteld in de artikelen 97 (noodzakelijke formaliteiten voor het verkeer van bromfietsen) en 93 (noodzakelijke formaliteiten voor het verkeer van motorvoertuigen, motorfietsen en aanhangwagens) van de Wegcode. Daarom heb je een nummerplaat, helm, verzekering en certificaat nodig zoals het geval is bij Xiaomi steps en de Segway Ninebot steps via nr1elektrischestep.nl

Freestyle elektrische steps en oplossingen voor ouderen en gehandicapten

Nu het onderwerp elektrische scooters in detail is behandeld, is het de moeite waard te kijken naar freestyle scooters en scooters voor ouderen en gehandicapten, ook al zijn deze niet het onderwerp van dit artikel. Het is de moeite waard omdat de eerste een bijzondere versie zijn van de klassieke scooters, die de huidige expositie introduceerde, terwijl elektrische scooters behoren tot de “green” – vervoermiddelen net als elektrische scooters – en de meeste scooters voor ouderen en gehandicapten vallen in de categorie van de elektrische scooters. En het is belangrijk te benadrukken hoe deze vervoermiddelen mensen kunnen helpen die moeite hebben zich te verplaatsen, door te fungeren als een geldige oplossing om onafhankelijk te worden bij het uitvoeren van verschillende activiteiten: een aankoop, een bezoek aan een familielid of een vriend, bijvoorbeeld, maar ook gewoon om te gaan en staan waar men wil.

Share

Copyright© 2021, All Rights Reserved